Godkjenning av våpen og flagg for Eide kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1982-07-09-1190
PublisertII 1982 s 509
Ikrafttredelse14.09.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forEide kommune, Møre og Romsdal
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Eide

Fastsatt ved kgl.res. av 9. juli 1982. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Eide kommunestyres vedtak 13. mai 1982 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Eide kommunes våpen blir: I blått tre svømmende sølv svaner, to over en.

Eide kommunes flagg blir: I blått tre svømmende hvite svaner, to over en.