Godkjenning av våpen og flagg for Ås kommune, Akershus.

DatoFOR-1982-07-23-1247
PublisertII 1982 s 525
Ikrafttredelse04.10.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅs kommune, Akershus
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Ås

Fastsatt ved kgl.res. av 23. juli 1982. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Ås kommunestyres vedtak 15. mars 1982 om våpen og flagg for kommunen godkjennes. Ås kommunes våpen blir: I rødt tre sølv spissruter, to over en. Ås kommunes flagg blir: I rødt tre hvite spissruter, to over en.