Godkjenning av våpen og flagg for Utsira kommune, Rogaland.

DatoFOR-1982-07-23-1248
PublisertII 1982 s 525
Ikrafttredelse04.10.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forUtsira kommune, Rogaland
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Utsira

Fastsatt ved kgl.res. av 23. juli 1982. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Utsira kommunestyres vedtak 10. mai 1982 om våpen og flagg for kommunen godkjennes. Utsira kommunes våpen blir: I blått et kors dannet ved fire motstøtende sølv spisser. Utsira kommunes flagg blir: I blått et kors dannet ved fire motstøtende hvite spisser.