Godkjenning av våpen og flagg for Malvik kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1982-07-23-1249
PublisertII 1982 s 525
Ikrafttredelse04.10.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forMalvik kommune, Sør-Trøndelag
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Malvik

Fastsatt ved kgl.res. av 23. juli 1982. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Malvik kommunestyres vedtak 25. januar 1982 om våpen og flagg for kommunen godkjennes. Malvik kommunes våpen blir: I gull en svart tiur. Malvik kommunes flagg blir: I gult en svart tiur.