Godkjenning av flagg for Holmestrand kommune, Vestfold.

DatoFOR-1982-07-23-1250
PublisertII 1982 s 525
Ikrafttredelse04.10.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forHolmestrand kommune, Vestfold
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av flagg, Holmestrand

Fastsatt ved kgl.res. av 23. juli 1982. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Holmestrand kommunestyres vedtak 29. oktober 1981 om flagg for kommunen godkjennes. Holmestrand kommunes flagg blir: På rød bunn en hvit, flakt ørn som i høyre klo holder et gult anker og i venstre en gul æskulapstav. I blått hjerteskjold en hvit fregatt.