Vedtak om kommunegrensa mellom Lebesby og Porsanger, Finnmark.

DatoFOR-1982-08-20-1324
PublisertII 1982 s 556
Ikrafttredelse22.10.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forLebesby og Porsanger kommuner, Finnmark
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelVedtak om kommunegr., Lebesby og Porsanger

Fastsatt ved kgl.res. av 20. august 1982. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Grensa mellom Lebesby og Porsanger kommuner i Finnmark fylke fastsettes slik:

Grensa tar i sør til på Gui'veras'sa, høyde 936, der Tana kommune støter til. Den går i nordlig hovedretning over følgende brekkpunkter: høyde 874 på Gui'veras'sa, liten høyde (uten høydeangivelse) sørøst for vatn 594, høyde 674 på Masæloai'vi, trig. pkt. 694 på Sålgutoai'vi, trig. pkt. 669 på Vuodnabatskai'di, høyde 655 i Saddualas, høyde 637 sørvest for Cudeav'zi, høyde (uten høydeangivelse) nordøst for Cudeav'zi, trig. pkt. 601 på Cuderas'sa, høyde 568 på Gåddetvarri, høyde (uten høydeangivelse) øst for høyde 503 på Gåddetvarri, trig. pkt. (uten høydeangivelse) på Ul'lugappir, høyde 366 på Labbarnjunis, høyde 484 på Gæccalas, trig. pkt. 451 på Muv'roai'vi (l. Porsangfjellet) og fram til trig. pkt. 444 på Ruossacåk'ka, der Nordkapp kommune støter til. Grensa går i rett linje mellom de brekkpunkter som er nevnt. Navn og høyder er tatt fra kartbladene 2134 IV, 2135 III og IV og 2136 III i målestokk 1:50.000.