Forskrift om pris for boliger i boligbyggelag - stedlig virkeområde, Ullensaker, Vestre Toten og Gjøvik, Hisøy, Modum og Sem kommuner, Akershus, Oppland, Aust-Agder, Buskerud og Vestfold fylker.

DatoFOR-1982-09-20-1422
PublisertII 1982 s 653
Ikrafttredelse20.09.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forUllensaker, Vestre Toten og Gjøvik, Hisøy, Modum og Sem kommuner, Akershus, Oppland, Aust-Agder, Buskerud og Vestfold fylker
HjemmelLOV-1967-07-07-13-§1, 2. ledd, RFOR-1982-06-25
Kunngjort
KorttittelForskr. om husleiereg., Ullensaker

Kapitteloversikt:

Vedtatt av Forbruker- og administrasjonsdepartementet 20. september 1982. 

I medhold av lov 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering m.v. for boliger § 1 annet ledd og kgl.res. 25. juni 1982 vedtas:

I

Husleiereguleringsloven § 17 skal ikke gjelde i følgende kommuner: 

Akershus: Ullensaker

Oppland: Vestre Toten og Gjøvik

Aust-Agder: Hisøy

Buskerud: Modum

Vestfold: Sem

II

Disse forskrifter trer i kraft straks.