Vedtak om opprettelse av et nytt Norheim prestegjeld i Stavanger bispedømme, Rogaland.

DatoFOR-1982-09-24-1476
PublisertII 1982 s 669
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forStavanger bispedømme, Rogaland
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelVedtak om nytt prestegjeld, Stavanger

Fastsatt ved kgl.res. av 24. september 1982. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid departementet bestemmer opprettes et eget Norheim sokn og prestegjeld av de områder i Torvastad og Avaldsnes prestegjeld som ligger øst for Karmsundet.