Godkjenning av våpen og flagg for Odda kommune, Hordaland.

DatoFOR-1982-10-08-1506
PublisertII 1982 s 685
Ikrafttredelse04.12.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forOdda kommune, Hordaland
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Odda

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 8. oktober 1982. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Vedtak av Odda kommunestyre 13. mai 1981 vert godkjent.

Odda kommunevåpen skal vera: På blå grunn ein opprett sølv pilodd.

Odda kommuneflagg skal vera: På blå grunn ein opprett kvit pilodd.