Vedtak om fastsettelse av kommunegrensa mellom Berlevåg og Båtsfjord kommuner, Finnmark.

DatoFOR-1982-10-22-1559
PublisertII 1982 s 703
Ikrafttredelse13.12.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forBerlevåg og Båtsfjord kommuner, Finnmark
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelVedtak om kommunegrense, Berlevåg/Båtsfjord

Fastsatt ved kgl.res. av 22. oktober 1982. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Grensa mellom Båtsfjord og Berlevåg kommuner i Finnmark fylke fastsettes slik:

Kommunegrensa Berlevåg - Båtsfjord tar til i et punkt i Oardujav'ri der Tana og Vadsø kommuner støter til, og går i NNØ-lig retning til et punkt i nordvestre bredd av Oardujav'ri beliggende ca. 900 m øst for høyde 392. Herfra går grensa i NNV-lig retning til høyde 358. Videre går grensa i NØ til N-lig retning til trigonometrisk punkt 504 på Basecærro. Derfra i NØ-lig retning til høyde 428 nord for Buktkjølen (Buk'kacærro), hvorfra den i N til Ø-lig retning går til trigonometrisk punkt 475 på Midtfjellet (Guov'daoai'vi). Fra dette punkt går grensa i NØ til N-lig retning til trigonometrisk punkt 427 på Rubbedalshøgda, og videre i samme retning over Båtsfjordnæringen fram til et punkt ved sjøen i en liten vik beliggende ca. 1.100 m vest for Seibåneset.

Grensa går i rette linjer mellom de angitte punkter. Navn og høydetall er tatt fra kartbladene 2335 I, 2336 II og 2436 III, utgitt i 1976-78, målestokk 1:50.000.