Godkjenning av våpen og flagg for Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1982-12-17-1886
PublisertII 1983 s 773
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forMidtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkj. av våpen og flagg, Midtre Gauldal

Fastsatt ved kgl.res. av 17. desember 1982. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Midtre Gauldal kommunestyres vedtak av 8. juli 1982 om våpen og flagg for Midtre Gauldal kommune godkjennes. Midtre Gauldal kommunes våpen blir: I grønt tre sølv kors samlet i form av et gaffelkors. Midtre Gauldal kommunes flagg blir: I grønt tre hvite kors samlet i form av et gaffelkors.