Godkjenning av våpen og flagg for Andøy kommune, Nordland.

DatoFOR-1983-01-07-29
PublisertII 1983 s 5
Ikrafttredelse08.03.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forAndøy kommune, Nordland
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Andøy

Fastsatt ved kgl.res. av 7. januar 1983. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Andøy kommunestyres vedtak 21. oktober 1982 om våpen og flagg for Andøy kommune godkjennes.

Andøy kommunes våpen blir: Delt av blått og sølv ved virvelsnitt mot venstre.

Andøy kommunes flagg blir: Delt av blått og hvitt ved virvelsnitt mot venstre.