Godkjenning av våpen og flagg for Moland kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1983-01-07-30
PublisertII 1983 s 6
Ikrafttredelse08.03.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forMoland kommune, Aust-Agder
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Moland

Fastsatt ved kgl.res. av 7. januar 1983. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Moland kommunestyres vedtak av 21. september 1982 om våpen og flagg for Moland kommune godkjennes.

Moland kommunes våpen blir: I blått en sølv dobbeltsparre.

Moland kommunes flagg blir: I blått en hvit dobbeltsparre.