Godkjenning av våpen og flagg for Aurskog-Høland kommune, Akershus.

DatoFOR-1983-02-04-127
PublisertII 1983 s 85
Ikrafttredelse05.04.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forAurskog-Høland kommune, Akershus
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkj. av våpen og flagg, Aurskog-Høland

Fastsatt ved kgl.res. av 4. februar 1983. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Aurskog-Høland kommunestyres vedtak av 25. november 1982 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Aurskog-Høland kommunes våpen blir: I gull en opprett svart kreps.

Aurskog-Høland kommunes flagg blir: I gult en opprett svart kreps.