Vedtak om grenseregulering, Tvedestrand og Risør kommuner, Aust-Agder.

DatoFOR-1983-03-04-533
PublisertII 1983 s 180
Ikrafttredelse01.01.1964
Sist endret
Endrer
Gjelder forTvedestrand og Risør kommuner, Aust-Agder
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1.
Kunngjort
KorttittelVedtak om grenseregulering, Tvedestrand m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 4. mars 1983. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av § 1 i lov av 21. desember 1956 om endring i kommunal inndeling blir bestemt:

1.Eiendommen gnr. 84 bnr. 16 i Tvedestrand kommune overføres til Risør kommune.
2.Overføringen gjøres gjeldende fra 1. januar 1984.