Forskrift om regulering av Norderhov og Hole prestegjeld, Buskerud.

DatoFOR-1983-03-25-751
PublisertII 1983 s 233
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorderhov og Hole prestegjeld, Buskerud
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om prestegjeld, Norderhov og Hole

Fastsatt ved kgl.res. av 25. mars 1983. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid departementet bestemmer skilles Haug sokn i Norderhov prestegjeld ut som et eget Haug prestegjeld under Ringerike prosti i Tunsberg bispedømme. Fra samme tid legges Tyristrand sokn i Hole prestegjeld til Norderhov prestegjeld.