Godkjenning av våpen og flagg, Øyer kommune, Oppland.

DatoFOR-1983-04-29-937
PublisertII 1983 s 353
Ikrafttredelse07.07.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forØyer kommune, Oppland
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Øyer

Fastsatt ved kgl.res. av 29. april 1983. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Øyer kommunestyres vedtak 20. desember 1982 om våpen og flagg for kommunen godkjennes:

Øyer kommunes våpen blir: I grønt ei sølv helder.

Øyer kommunes flagg blir: I grønt ei hvit helder.