Forskrift om deling av Gjerpen prestegjeld, Telemark.

DatoFOR-1983-05-06-944
PublisertII 1983 s 360
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forGjerpen prestegjeld, Telemark
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om deling av prestegjeld, Gjerpen

Fastsatt ved kgl.res. av 6. mai 1983. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer skilles Gulset sokn i Gjerpen prestegjeld ut som et eget Gulset prestegjeld under Skien prosti i Agder bispedømme.