Overføring av Tårnvikområdet med Øygård i Sørfold til Bodø kommune, Nordland.

DatoFOR-1983-05-13-950
PublisertII 1983 s 371
Ikrafttredelse01.01.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forSørfold og Bodø kommuner, Nordland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunegrense, Sørfold og Bodø

Fastsatt ved kgl.res. av 13. mai 1983. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter § 1 i lov 21. desember 1956 om endring i kommunal inndeling, overføres Tårnvikområdet med Øygård i Sørfold kommune til Bodø kommune, begge i Nordland fylke. Den nye grensen går midtfjords. Overføringen skjer med virkning fra 1. januar 1984.