Godkjenning av våpen og flagg, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1983-05-13-951
PublisertII 1983 s 371
Ikrafttredelse07.07.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forOppdal kommune, Sør-Trøndelag
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Oppdal

Fastsatt ved kgl.res. av 13. mai 1983. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Oppdal kommunestyres vedtak 9. september 1981 om våpen og flagg for Oppdal kommune ble godkjent ved kgl.res. 19. februar 1982. 

Definisjonene blir endret til:

Oppdal kommunes våpen blir: I blått tre motstøtende sølv spisser i form av et gaffelkors.

Oppdal kommunes flagg blir: I blått tre motstøtende hvite spisser i form av et gaffelkors.