Forskrift om endringer i husleiereguleringslovens stedlige virkeområde, Fredrikstad, Kråkerøy, Borge, Rolvsøy og Førde kommuner, Østfold, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1983-06-20-1165
PublisertII 1983 s 435
Ikrafttredelse20.06.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forFredrikstad, Kråkerøy, Borge, Rolvsøy og Førde kommuner, Østfold, Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-1967-07-07-13-§1, 2. ledd, RFOR-1982-06-25
Kunngjort
KorttittelForskr. om endr. i husleiereg.l., Fredrikstad

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Forbruker- og administrasjonsdepartementet 20. juni 1983. 

I medhold av lov 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering m.v. for boliger § 1 annet ledd og kgl.res. 25. juni 1982 vedtas:

I

Husleiereguleringslovens § 17 skal ikke gjelde i følgende kommuner: 

Østfold: Fredrikstad

Østfold: Kråkerøy

Østfold: Borge

Østfold: Rolvsøy

Sogn og Fjordane: Førde

II

Disse forskrifter trer i kraft straks.