Forskrift om regulering av Oslo byskriverembeter.

DatoFOR-1983-06-24-1170
PublisertII 1983 s 438
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo
HjemmelL13.08.1915 nr. 5 § 22 jf § 20
Kunngjort
KorttittelForskrift om byskriverembeter, Oslo

Fastsatt ved kgl.res. av 24. juni 1983. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Med hjemmel i § 22 jfr. § 20 i lov om domstolene 13. august 1915, fastsettes med virkning fra den tid Justisdepartementet bestemmer: 

1.Oslo byskriverembeter, Aker distrikt og Oslo byskriverembete, Gamle byområde nedlegges.
2.Det opprettes et Oslo byskriverembete med samme forretningsområde som de under pkt. 1 nevnte byskriverembeter.
3.Oslo byskriverembete organiseres med ett førstebyskriverembete og ett byskriverembete.