Godkjenning av våpen og flagg for Jevnaker kommune, Oppland.

DatoFOR-1983-06-24-1172
PublisertII 1983 s 438
Ikrafttredelse21.08.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forJevnaker kommune, Oppland
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Jevnaker

Fastsatt ved kgl.res. av 24. juni 1983. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Jevnaker kommunestyres vedtak 9. februar og 4. mai 1982 om våpen og flagg for Jevnaker kommune godkjennes.

Jevnaker kommunes våpen blir: I rødt tre sølv pokaler, to over én.

Jevnaker kommunes flagg blir: I rødt tre hvite pokaler, to over én.