Forskrift om endringer i husleiereguleringslovens stedlige virkeområde, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1983-06-27-1173
PublisertII 1983 s 439
Ikrafttredelse01.07.1983
Sist endretBortfalt iflg. brev fra AAD FOR-2000-07-07 (EeN)
Endrer
Gjelder forTrondheim kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1967-07-07-13-§1, 2. ledd, RFOR-1982-06-25
Kunngjort
KorttittelForskr. om endr. i husleiereg.l., Trondheim

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Forbruker- og administrasjonsdepartementet 27. juni 1983. 

I medhold av lov 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering m.v. for boliger § 1 annet ledd og kgl.res. 25. juni 1982 vedtas:

I

Husleiereguleringslovens § 17 skal ikke gjelde i følgende kommune: 

Sør-Trøndelag: Trondheim

II

Disse forskrifter trer i kraft 1. juli 1983.