Forskrift om endringer i husleiereguleringslovens stedlige virkeområde, Molde kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1983-07-08-1282
PublisertII 1983 s 457
Ikrafttredelse08.07.1983
Sist endretBortfalt iflg. brev fra AAD FOR-2000-07-07 (EeN)
Endrer
Gjelder forMolde kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1967-07-07-13-§1, RFOR-1982-06-25
Kunngjort
KorttittelForskr. om endr. i husleiereg.l., Molde

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Forbruker- og administrasjonsdepartementet 8. juli 1983. 

I medhold av lov 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering m.v. for boliger § 1 annet ledd og kgl.res. 25. juni 1982 vedtas:

I

Husleiereguleringslovens § 17 skal ikke gjelde i følgende kommune: 

Møre og Romsdal: Molde

II

Disse forskrifter trer i kraft straks.