Godkjenning av våpen og flagg, Klæbu kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1983-07-08-1283
PublisertII 1983 s 457
Ikrafttredelse11.09.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forKlæbu kommune, Sør-Trøndelag
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Klæbu

Fastsatt ved kgl.res. av 8. juli 1983. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Klæbu kommunestyres vedtak 24. februar 1983 om våpen og flagg for Klæbu kommune godkjennes.

Klæbu kommunes våpen blir: I sølv to buede blå flanker.

Klæbu kommunes flagg blir: I hvitt to buede blå flanker.