Forskrifter om endringer i husleiereguleringslovens stedlige virkeområde, Drammen, Eidsvoll og Skien kommuner, Buskerud, Akershus, Telemark.

DatoFOR-1983-07-20-1287
PublisertII 1983 s 460
Ikrafttredelse20.07.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forDrammen, Eidsvoll og Skien kommuner, Buskerud, Akershus, Telemark
HjemmelLOV-1967-07-07-13-§1, RFOR-1982-06-25
Kunngjort
KorttittelForskr. om endr. i husleiereg.l., Drammen

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Forbruker- og administrasjonsdepartementet 20. juli 1983. 

I medhold av lov 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering m.v. for boliger § 1 annet ledd og kgl.res. 25. juni 1982 vedtas:

I

Husleiereguleringslovens § 17 skal ikke gjelde i følgende kommuner: 

Buskerud: Drammen

Akershus: Eidsvoll

Telemark: Skien

II

Disse forskrifter trer i kraft straks.