Godkjenning av våpen og flagg, Jølster kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1983-07-22-1289
PublisertII 1983 s 460
Ikrafttredelse11.09.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forJølster kommune, Sogn og Fjordane
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Jølster

Fastsatt ved kgl.res. av 22. juli 1983. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Jølster kommunestyre 7. juni 1983 om våpen og flagg for Jølster vert godkjend.

Jølster kommunevåpen skal vere: På raud grunn ein gull liljekross.

Jølster kommuneflagg skal vere: På raud grunn ein gul liljekross.