Godkjenning av våpen og flagg for Tromsø kommune, Troms.

DatoFOR-1983-07-22-1290
PublisertII 1983 s 461
Ikrafttredelse11.09.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forTromsø kommune, Troms
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Tromsø

Fastsatt ved kgl.res. av 22. juli 1983. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Tromsø kommunestyres vedtak 26. april 1983 om våpen og flagg for Tromsø kommune godkjennes.

Tromsø kommunes våpen blir: I blått en gående sølv rein.

Tromsø kommunes flagg blir: I blått en gående hvit rein.