Godkjenning av våpen og flagg, Rømskog kommune, Østfold.

DatoFOR-1983-07-22-1291
PublisertII 1983 s 461
Ikrafttredelse11.09.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forRømskog kommune, Østfold
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Rømskog

Fastsatt ved kgl.res. av 22. juli 1983. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Rømskog kommunestyres vedtak 25. mars 1983 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Rømskog kommunes våpen blir: I blått en opprett sølv tømmersaks.

Rømskog kommunes flagg blir: I blått en opprett hvit tømmersaks.