Forskrift om regulering av grensen mellom Vennesla og Songdalen kommuner, Vest-Agder.

DatoFOR-1983-07-22-1292
PublisertII 1983 s 461
Ikrafttredelse01.01.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forVennesla og Songdalen kommuner, Vest-Agder
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om grensereg., Vennesla og Songdalen

Fastsatt ved kgl.res. av 22. juli 1983. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av § 1 i lov av 21. desember 1956 om endring i kommunal inndeling blir bestemt:

Med virkning fra 1. januar 1984 blir eiendommen gnr. 84, bnr. 20 i Vennesla kommune i Vest-Agder fylke overført til Songdalen kommune i samme fylke.