Godkjenning av våpen og flagg, Finnøy kommune, Rogaland.

DatoFOR-1983-09-23-1520
PublisertII 1983 s 541
Ikrafttredelse05.12.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forFinnøy kommune, Rogaland
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Finnøy

Fastsatt ved kgl.res. av 23. september 1983. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Finnøy kommunestyre 25. november 1982 om våpen og flagg for Finnøy kommune vert godkjent.

Finnøy kommunevåpen skal vera: 

På blå grunn ei vengja sølv pil på skrå oppover. 

Finnøy kommuneflagg skal vera: 

På blå grunn ei vengja kvit pil på skrå oppover.