Godkjenning av våpen og flagg, Sogn og Fjordane fylkeskommune.

DatoFOR-1983-09-23-1521
PublisertII 1983 s 541
Ikrafttredelse05.12.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forSogn og Fjordane fylke
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkj. av våpen og flagg, Sogn og Fjordane

Fastsatt ved kgl.res. av 23. september 1983. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Sogn og Fjordane fylkesutval 8. august 1983, jfr. fylkestingets vedtak 14. juni 1983, vert godkjent.

Sogn og Fjordane fylkes våpen skal vera: 

På sølv grunn tre blå spissar mot ventre. 

Sogn og Fjordane fylkes flagg skal vera: 

På kvit grunn tre blå spissar mot venstre.