Forskrift om deling av Helgeland politidistrikt og opprettelse av Rana politidistrikt, Nordland.

DatoFOR-1983-10-21-1540
PublisertII 1983 s 563
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forHelgeland og Rana, Nordland
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om politidistrikt, Helgeland og Rana

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 21. oktober 1983. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

1.Helgeland politidistrikt skal omfatte kommunene Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad.
2.Det opprettes et nytt politidistrikt som skal omfatte Hemnes, Lurøy, Nesna, Rana og Træna kommuner.

Det nye politidistrikt skal hete Rana politidistrikt.

3.Justisdepartementet gis fullmakt til å treffe næmere bestemmelser om gjennomføringen og fastsette tidspunktet for iverksetting av delingen.