Forskrift om deling av Lørenskog prestegjeld, Akershus.

DatoFOR-1983-10-28-1620
PublisertII 1983 s 583
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forLørenskog prestegjeld, Akershus
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om deling av prestegjeld, Lørenskog

Fastsatt ved kgl.res. av 28. oktober 1983. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

1.Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer skal Lørenskog prestegjeld under Nedre Romerike prosti i Borg bispedømme deles slik at området vest for Langvannet og Losbyelva skilles ut som nytt sokn og prestegjeld.

Hvert prestegjeld skal betjenes av 2 prester, og det forutsettes at kallskapellanstillingen og kateketstillingen i Lørenskog overføres til det nye prestegjeldet på vestsiden. Ved inntredende ledighet omgjøres kallskapellanstillingen til et residerende kapellani.

2.Kirke- og undervisningsdepartementet gis fullmakt til å fastsette nye menighetsgrenser og kirkelige inndelingsnavn i området.