Godkjenning av våpen og flagg for Gjemnes kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1983-11-04-1629
PublisertII 1983 s 591
Ikrafttredelse07.01.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forGjemnes kommune, Møre og Romsdal
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Gjemnes

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 4. november 1983. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Gjemnes kommunstyres vedtak 30. juni 1983 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Gjemnes kommunes våpen blir: I grønt et gull hjortehode, sett forfra.

Gjemnes kommunes flagg blir: I grønt et gult hjortehode, sett forfra.