Godkjenning av våpen og flagg for Rauma kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1983-11-04-1630
PublisertII 1983 s 591
Ikrafttredelse07.01.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forRauma kommune, Møre og Romsdal
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Rauma

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 4. november 1983. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Rauma kommunestyres vedtak 6. juli 1983 om våpen og flagg for kommunen godkjennes:

Rauma kommunes våpen blir: I blått tre opprette sølv spisser.

Rauma kommunes flagg blir: I blått tre opprette hvite spisser.