Godkjenning av våpen og flagg for Ørskog kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1983-11-04-1631
PublisertII 1983 s 591
Ikrafttredelse07.01.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forØrskog kommune, Møre og Romsdal
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Ørskog

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 4. november 1983. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Ørskog kommunestyre 28. april 1983 om våpen og flagg for Ørskog kommune vert godkjent.

Ørskog kommunes våpen skal vera: På hermelin grunn ein gull pæl.

Ørskog kommunes flagg skal vera: På hermelin grunn ein gul pæl.