Godkjenning av våpen og flagg, Sigdal kommune, Buskerud.

DatoFOR-1983-11-17-1722
PublisertII 1983 s 632
Ikrafttredelse20.01.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forSigdal kommune, Buskerud
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Sigdal

Fastsatt ved Regjeringens res. av 17. november 1983. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Sigdal kommunestyres vedtak 14. april 1983 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Sigdal kommunes våpen blir: I blått et gull treberg.

Sigdal kommunes flagg blir: I blått et gult treberg.