Forskrift om utskilling av nytt Ullerål sokn i Haug prestegjeld og endring av soknegrensen i Ringerike prosti i Tunsberg bispedømme, Vestfold.

DatoFOR-1983-11-21-1728
PublisertII 1983 s 637
Ikrafttredelse01.01.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forTunsberg bispedømme, Vestfold
HjemmelRFOR-1966-04-22
Kunngjort
KorttittelForskr. om nytt sokn, Tunsberg bispedømme

Kirke- og undervisningsdepartementet har 21. november 1983 i medhold av kgl.res. av 22. april 1966 og med virkning fra 1. januar 1984 bestemt at Ullerål-området i Haug prestegjeld skal skilles ut som et eget Ullerål sokn og at grensene for Ådal, Norderhov og Hønefoss prestegjeld i Ringerike prosti i Tunsberg bispedømme skal endres i samsvar med nærmere beskrivelse gitt i brev av 21. november 1983 til Tunsberg stiftsdireksjon.