Godkjenning av våpen og flagg, Sunndal kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1983-11-25-1733
PublisertII 1983 s 641
Ikrafttredelse20.01.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forSunndal kommune, Møre og Romsdal
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Sunndal

Fastsatt ved kgl.res. av 25. november 1983. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Sunndal kommunestyres vedtak 12. april 1983 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Sunndal kommunes våpen blir: I grønt en sølv malurt.

Sunndal kommunes flagg blir: I grønt en hvit malurt.