Godkjenning av våpen og flagg, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1983-11-25-1734
PublisertII 1983 s 641
Ikrafttredelse20.01.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forStjørdal kommune, Nord-Trøndelag
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Stjørdal

Fastsatt ved kgl.res. av 25. november 1983. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Stjørdal kommunestyres vedtak 29. september 1983 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Stjørdal kommunes våpen blir: I rødt en liggende gull lindorm.

Stjørdal kommunes flagg blir: I rødt en liggende gul lindorm.

Stjørdal kommunes segl blir som hittil: Sankta Margareta av Antiochia stående på en lindorm.