Godkjenning av våpen og flagg, Sør-Trøndelag fylkeskommune.

DatoFOR-1983-12-09-1865
PublisertII 1983 s 655
Ikrafttredelse19.02.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forSør-Trøndelag
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Sør-Trøndelag

Fastsatt ved kgl.res. av 9. desember 1983. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Sør-Trøndelags fylkestings vedtak 12. oktober 1983 om våpen og flagg for fylkeskommunen godkjennes.

Sør-Trøndelag fylkes våpen blir: I gull to korslagte røde økser belagt med en rød korsstav.

Sør-Trøndelag fylkes flagg blir: I gult to korslagte røde økser belagt med en rød korsstav.