Godkjenning av våpen og flagg, Hvaler kommune, Østfold.

DatoFOR-1983-12-09-1866
PublisertII 1983 s 655
Ikrafttredelse20.02.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forHvaler kommune, Østfold
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Hvaler

Fastsatt ved kgl.res. av 9. desember 1983. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Hvaler kommunestyres vedtak 15. juni 1981 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Hvaler kommunes våpen blir: I blått en sølv båt med mast og stag.

Hvaler kommunes flagg blir: I blått en hvit båt med mast og stag.