Godkjenning av våpen og flagg for Stokke kommune, Vestfold.

DatoFOR-1984-01-13-38
PublisertII 1984 s 12
Ikrafttredelse15.03.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forSandefjord kommune, Vestfold
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Stokke

Fastsatt ved kgl.res. av 13. januar 1984. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Stokke kommunestyres vedtak 24. oktober 1983 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Stokke kommunes våpen blir: I rødt tre opprette kvistede gull trestammer.

Stokke kommunes flagg blir: I rødt tre opprette kvistede gule trestammer.