Godkjenning av våpen og flagg, Lierne kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1984-02-03-269
PublisertII 1984 s 64
Ikrafttredelse28.03.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forLierne kommune, Nord-Trøndelag
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Lierne

Fastsatt ved kgl.res. av 3. februar 1984. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Lierne kommunestyres vedtak 7. juli 1983 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Lierne kommunes våpen blir: I blått tre stående sølv ryper, to over en.

Lierne kommunes flagg blir: I blått tre stående hvite ryper, to over en.