Godkjenning av våpen og flagg, Tysvær kommune, Rogaland.

DatoFOR-1984-02-03-270
PublisertII 1984 s 64
Ikrafttredelse28.03.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forTysvær kommune, Rogaland
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Tysvær

Fastsatt ved kgl.res. av 3. februar 1984. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Tysvær kommunestyre 18. oktober 1983 vert godkjent.

Tysvær kommunevåpen skal vera: På blå grunn ein oppveksande sølv hegre.

Tysvær kommuneflagg skal vera: På blå grunn ein oppveksande kvit hegre.