Forskrift om utskilling av et nytt Fjell sokn i Strømsø prestegjeld, Drammen kommune, Buskerud.

DatoFOR-1984-03-19-730
PublisertII 1984 s 193
Ikrafttredelse01.05.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forDrammen kommune, Buskerud
HjemmelRFOR-1966-04-22
Kunngjort
KorttittelForskr. om nytt sokn, Drammen

Kirke- og undervisningsdepartementet har 19. mars 1984 i medhold av kgl.res. av 22. april 1966 bestemt at området Fjell/Galterud (grunnkretsene 0808, 0811-0817 i Drammen kommune) i Strømsø prestegjeld skal skilles ut som et eget Fjell sokn med virkning fra 1. mai 1984.