Godkjenning av våpen og flagg, Valle kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1984-05-11-1103
PublisertII 1984 s 296
Ikrafttredelse15.07.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forValle kommune, Aust-Agder
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Valle

Fastsatt ved kgl.res. av 11. mai 1984. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Valle kommunestyre 14. desember 1983 vert godkjent.

Valle kommunevåpen skal vera: På raud grunn fem gull Andreas-krossar, 2-1-2.

Valle kommuneflagg skal vera: På raud grunn fem gule Andreas-krossar, 2-1-2.