Godkjenning av våpen og flagg, Tana kommune, Finnmark.

DatoFOR-1984-05-11-1104
PublisertII 1984 s 296
Ikrafttredelse15.07.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forTana kommune, Finnmark
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Tana

Fastsatt ved kgl.res. av 11. mai 1984. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Tana kommunestyres vedtak 6. juli 1983 og 25. januar 1984 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Tana kommunes våpen blir: I rødt tre gull båter.

Tana kommunes flagg blir: I rødt tre gule båter.